Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Uitkomstmeting dementie

In 2013 heeft Achmea in samenwerking met een aantal dementienetwerken en Vilans een project gestart om gezamenlijk ervaring op te doen met het meten van kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gezamenlijk is een vragenlijst opgesteld (uitkomstenindicatoren dementiezorg), waarin de Dementia Quality of Life index en volhoudtijd van mantelzorgers de kern vormen. Uniek was dat vragen worden gesteld aan de persoon met dementie zelf en dat het een minimaal aantal vragen betreft, die geïntegreerd in het primair proces gesteld kunnen worden.

Vanaf 2016 tot 2019 heeft TANDEM  meegedaan aan deze meting en hebben de casemanagers van TANDEM de vragenlijst af genomen bij zowel de persoon met dementie, als de mantelzorger.

Meer informatie over de uitkomstenindicatoren dementiezorg kunt u vinden op de website van VILANS.

Deel