Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Transformatie

Het Netwerk Transformatie is opgericht om innovaties die het sociale en zorgdomein verbinden in goede banen te leiden. De transformatie moet leiden tot meer regie en redzaamheid van inwoners en minder gebruik van zorg en welzijn. Dat vraagt om omdenken, een duurzaam proces waarvoor geen blauwdruk bestaat.

Deelnemers
Aan de bestuurstafel van het Netwerk Transformatie nemen deel: cliëntvertegenwoordigers, aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraar en gemeenten. Het Netwerk volgt de transformatieprojecten, signaleert knelpunten, nieuwe vragen en initieert oplossingen en nieuwe projecten.

Jaarlijks organiseert het Netwerk grote regiobrede werkconferenties opdat iedereen kennis kan nemen van de  voortgang van de projecten en nieuwe ontwikkelingen. In die zin biedt het Netwerk ruimte om te leren en te co-creëren. Impressies van de conferenties vind u hier. Voor de ontwikkeling van de transformatie in het sociaal domein bestaat ook een digitale learning community op het platform van Andere Handen.

Transformatietrechter: op weg naar een verbindende visie 
Deelnemers van het netwerk kijken met een verschillende bril naar transformatie. Als eerste stap zijn de diverse invalshoeken samengebracht en vormgegeven in een inzichtelijke trechter. Deze zogenaamde transformatietrechter dient als samengesteld toetsingskader om de transformatieprojecten in Midden-Holland te bespreken en vormt tevens de opmaat voor de ontwikkeling van een gedeelde visie.

Gedeelde visie voor het sociaal en het zorgdomein
Medio 2018 is besloten om het sociale en het zorgdomein nog meer te verbinden door het formuleren van een gemeenschappelijke visie. Deze visie sluit aan bij Gedeelde Zorg

ContactHansje Pontier
Netwerkondersteuner
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl
 

Deel