Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Activiteiten

Netwerkbijeenkomsten
Bij mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben met verslavingsproblematiek heerst voornamelijk behoefte aan kennis en informatie. Maar ook is behoefte aan netwerken en casuïstiekbespreking. Daarom organiseert het netwerk verslavingsproblematiek drie maal per jaar een netwerkbijeenkomst, waar een inhoudelijk thema wordt behandeld én ruimte is voor netwerken en casuïstiekbespreking.

Projecten
Daarnaast bestaat de mogelijkheid vanuit het netwerk tijdelijke projecten op te pakken met als doel de hulp- en zorgverlening voor mensen met een verslaving beter te organiseren.

 

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel