Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Transmurale Richtlijn Wondzorg Midden-Holland

De Transmurale Richtlijn Wondzorg Midden-Holland (2022) is een inhoudelijk basisdocument voor wondzorg in regio Midden-Holland. De protocollen en richtlijnen in de regio moeten afgestemd worden op dit basisdocument. Deze Transmurale Richtlijn Wondzorg Midden-Holland heeft als doel de zorgprofessionals in regio Midden-Holland handvatten te geven voor een uniforme uitvoering van wondzorg volgens evidence based richtlijnen. Uniforme uitvoering van wondzorg leidt namelijk tot kwalitatief betere zorg voor de patiënten in de regio.

Deel