Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Wondzorg

Het netwerk wondzorg zet zich in voor een eenduidige uitvoering van wondbehandelbeleid in regio Midden-Holland. Het netwerk richt zich op complexe en chronische wonden.

Eenduidige screening en behandeling
Op dit moment focust het netwerk zich op versterking van de eerste lijn door eenduidige screening en behandeling. Het doel is om complexe wonden beter te herkennen, waardoor eerder de juiste behandeling ingezet kan worden. Een regionale richtlijn wondzorg zorgt daarbij voor de inhoudelijke afstemming.

Richtlijn Wondzorg Midden-Holland
Het netwerk heeft een Transmurale Richtlijn Wondzorg Midden-Holland ontwikkeld. Deze richtlijn is de basis voor de wondbehandeling in de regio. De richtlijn en de samenvattingskaart worden op dit moment bijgewerkt. (3e kwartaal 2021). 

Samenvattingskaart als hulpmiddel
Voor een betere screening van complexe wonden is daarnaast een hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een zakkaartje. Dit zakkaartje is een samenvatting van de Richtlijn Wondzorg Midden-Holland en beschrijft onder andere doorverwijscriteria, uitgangspunten van goede wondzorg en helpt professionals bij de keuze voor verbandmateriaal. 

In het netwerk wondzorg werken de volgende organisaties samen in het belang van de patiënt:

  • Groene Hart Ziekenhuis (Wond Expertise Centrum):
    - Maatschap chirurgie
    - Maatschap dermatologie
  • Mediis
  • ZorgBrug
  • Zorgpartners Midden-Holland
  • Vierstroom 
  • Agathos thuiszorg

 

Contact

06-48133312
info@transmuraalnetwerk.nl

Deel